Fælles arbejdsdage
Foreningen har ansat en gartner til at sørge for almindelig vedligeholdelse af fællesarealer, græsslåning m.v.
Større oprydnings-/anlægsopgaver i fællesområderne klares ved fælles hjælp to gange om året i april og september måned.
Alle hustande er forpligtet til at være repræsenteret på disse arbejdsdage.

Fælles arrangementer
Ud over den årlige generalforsamling er der flere muligheder for at mødes med naboerne i årets løb. De gode faciliteter med fælleshus og amfiteater og legepladsen danner således rammen om forskellige aktiviteter for både børn og voksne. F.eks. afholdes der vinsmagning, nytårskur, sangaften og andre festlige sammenkomster.

Udvendig vedligeholdelse af bygningerne
Der er A/B Knasten der står for den udvendige vedligeholdelse af bygningerne. Omkostningerne til dette dækkes over fællesudgifterne. Foreningen har udarbejdet en 5 og en 15 årig vedligeholdelsesplan.